شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


شنبه 12 بهمن 1392 زمان درخواست جهت میهمانی وتغییر بخش وحذف بخش چه زمانی می باشد ؟  
تا آنجایی که ممکن است در این مرحله جابه جایی ومیهمانی نداریم مگر در شرایط خاص وبا موافقت شورای آموزش بالینی ودستیاری حداقل سه ماه قبل از شروع بخش جدید وجهت حذف بخش طبق آیین نامه آموزشی یک ماه قبل از شروع بخش
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved