شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


طریقه استفاده از کافی نت دانشکده به چه صورت است و آیا امکان استفاده از اینترنت در خوابگاه وجود دارد؟
نحوه درخواست تغییر رشته و نیز انتقال چگونه است؟
 • 1392/11/12 شنبه
  نحوه درخواست تغییر رشته و نیز انتقال چگونه است؟
*قانون حذف نمرات مردوودی؟
 • 1392/11/12 شنبه
  *قانون حذف نمرات مردوودی؟
نحوه حذف و اضافه دروس در زمان مقرر به چه صورت است ؟
 • 1392/11/12 شنبه
  نحوه حذف و اضافه دروس در زمان مقرر به چه صورت است ؟
نحوه درخواست انصراف از تحصیل چگونه است؟
 • 1392/11/12 شنبه
  نحوه درخواست انصراف از تحصیل چگونه است؟
دانشجو تا چه زمانی می تواند اعتراض به نمره خود را ثبت نماید؟
نحوه درخواست مرخصی تحصیلی چگونه است؟
 • 1392/11/12 شنبه
  نحوه درخواست مرخصی تحصیلی چگونه است؟
زمان درخواست جهت میهمانی وتغییر بخش وحذف بخش چه زمانی می باشد ؟
تعداد غیبت مجاز دانشجو در دروس انتخاب شده؟
1


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved