شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت         
آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی: 
کارشناس : آقای رضا حاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) 
 این آزمایشگاه شامل دو بخش می باشد:
الف) آزمایشگاه آموزشی
     1-  آزمایشگاه آموزشی پزشکی :
در این آزمایشگاه تصاویر انگل شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.
     2- آزمایشگاه آموزشی قارچ شناسی پزشکی:
در این آزمایشگاه تصاویر قارچ شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.
    3-آزمایشگاه آموزشی حشره شناسی پزشکی:
در این آزمایشگاه تصاویر حشره شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.
از این آزمایشگاه جهت آموزش دانشجویان رشته های پزشکی – دندانپزشکی _ علوم آزمایشگاهی – پرستاری – اتاق عمل – مامایی – بهداشت عمومی – فوریت های پزشکی استفاده می شود.
        
        
ب) آزمایشگاه پژوهشی
         در این بخش از آزمایشگاه طرح های مصوب شده در گروه و شورای  پژوهشی دانشگاه انجام می پذیرد.
 
      در مجموع لامهای آموزشی زیر برای کلیه رشته‏ ها وجود دارد:
      ·    مبحث ترماتودها حدود 20 لام
      ·    مبحث نماتودها حدود 25 لام
      ·    مبحث سستودها حدود 20 لام 
      ·    مبحث آمیب‏ها و تک‏یاخته‏های روده‏ای حدود 15 لام
      ·    مبحث خانواده تریپانوزمیده حدود 5 لام
      ·    مبحث پلاسمودیوم‏ها حدود 10 لام
      ·    مبحث قارچ شناسی حدود 55 لام 
      ·    مبحث حشره‏شناسی حدود 35 لام

برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علاوه بر لامهای فوق آزمایش stool به روش مستقیم و فرمالین اتر انجام می‏شود. همچنین در   قارچ‏شناسی، کشت خاک، کشت مولا و اسلاید کالچر نیز انجام می‏شود. برای دانشجویان رشته مبارزه با بیماریها طریق مونته کردن حشرات نیز آموزش داده می‏شود. در کلیه جلسات آزمایشگاه امکان دیدن اسلایدهای آموزشی بوسیله اسلاید پروژکتور قبل از شروع جلسه وجود دارد.
      وسایل و تجهیزات آموزشی موجود در آزمایشگاه انگل شناسی و  قارچ شناسی:
1- میکروسکوپ نوری آموزشی 21 دستگاه
2- لوپ 4 دستگاه
3- اسلاید پروژکتور 2 دستگاه
4- کامپیوتر یک دستگاه
5- اسمارت برد
    یک دستگاه
6- سیستم ویدئویی هوشمند دیجیتالی
7- بن ماری دیجیتال یک دستگاه
8- اتوکلاو 25 لیتری یک دستگاه
9- پاور ساپلای یک دستگاه
10- تانک الکتروفورز دو دستگاه
11- اسپکتروفتومتر یک دستگاه
12- پرده نمایش موتورایز
  یک دستگاه
13- تله دوزی پنوجرسی یک دستگاه
یک دستگاه
E200 14- میکروسکوپ
15- ترازوی دیجیتال یک دستگاه متر
  یک دستگاه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved