شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآزمایشگاه فیزیولوژی

       مسئول:سرکارخانم کیانوش وجودی(کارشناس علوم آزمایشگاهی)                                                                                          

هم چنین گروه به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی و دکترای تخصصی پژوهشی می پردازد و درآموزش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشارکت دارد.
 گروه می کوشد با استفاده از منابع و فن آوری نوین ،ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه مند فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند،همچنین کوشش می کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد.   
برخی از امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

·         دستگا ه های کیموگراف
·         دستگاه هموگلوبین متر دیجیتال
·         دستگاه هماتوکریت
·         دستگاه اسپیرومتر
·         دستگاه اندازه گیری فشار خون
·         میکروسکوپ
در آزمایشگاه فیزیولوژی و هماتولوژی امکان انجام آزمایشهای زیر وجود دارد:

انجام دادن نمونه خون وریدی
اندازه گیری ECG ونوار قلب
تست شکنندگی گلبول های قرمز
ESRوتعیین گروه های خونی
شمارش گلبول های قرمز خون
شمارش گلبول های سفید خون
شمارش انواع گلبول های سفید
اندازه گیری هماتوکریت،BTوCT
روش اندازه گیری با اسپیرومتری
انجام رفلکس های عصبی
روش سنجش بینایی
)Plt , Hct, WBC, RBC (شامل شمارش   CBC
·
       PTT , PT آزمایش
و تعیین گروه خونی
ESR آزمایش 
 تعیین فشار خون
 بررسی رفلکسهای عصبی
NCV میوگرافی و تست بررسی

محل فعالیت :
محل فعالیت مرکز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اراک می باشد .
زمینه فعالیت:
 مرکز تحقیقات فیزیولوژی در بخش های زیر به فعالیت می پردازد:
الف: پژوهشی:
1-  علوم پایه
2- علوم بالینی
ب: آموزشی
در مجموع فعالیت های این مرکز 90% پژوهشی ، 10% آموزشی می باشد.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved