شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآزمایشگاه بیوشیمی:
کارشناس: خانم فرنگیس ملک محمدی (دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی)
گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیر نظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی ، بیوشیمی بالینی وشیمی تجزیه برای دانشجویان رشته‏های مختلف پزشکی،دندانپزشکی،پرستاری، مامایی و پیراپزشکی انجام می‏شود. کلاسهای آزمایشگاه که با ظرفیت 20-15 نفر برگزار می‏گردد زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد.
 
                    امکانات آزمایشگاه عبارتند از:
یک دستگاه اسپکتروفتومتر،هود،فور،میکروسکوپ،انواع بن ماری،انواع ترازو،انواع سانتریفوژ،یک دستگاه الایزاریدر،ویزیبل،یک دستگاه کوره، UVفتومتر ،یک دستگاه الکتروفورز هلیا واسکپترو فتومتر flame 2 عدد در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط تک تک دانشجویان وجود دارد.

آزمایشات زیر جهت گروههای مختلف پزشکی،دندانپزشکی پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی و بهداشت خانواده انجام می‏گیرد:
محلول سازی با استفاده از معرفهای مختلف جهت شناسایی مواد، شناسایی قندها،چربی‏ها و اسیدهای آمینه،تهیه بافرها، آزمایش‏های قند،اوره،کراتینین،کلسترول،پروتئین ،آلکالن فسفاتاز ، اسیدفسفاتاز،آهن،الکتروفورز پروتئین،سدیم و پتاسیم به روش فیلم فتومتری β به روش الیزا HCG به روش کمی و کیفی، U/A  آزمایش,AST,ALT,LDH,CPK.BUN
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved