شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت                
مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک : آقای علیرضا نصری


نام و نام خانوادگی : آقای علیرضا نصری


شرح وظایف مدیر عمومی :

1- تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

2- انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم سازی محل کار و تامین محیط مناسب با ارائه خدمات

3- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

4- برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

5- سازماندهی ،‌تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات در بین واحد های تابعه

6- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

7- امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی ، ماموریت و .. مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

8- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمای های لازم

9- بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved