شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت       آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی: 

        کارشناس :
آقای یداله فتحی (کارشناس ارشد فیزیک )
 آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی با مساحت 154     مترمربع و امکانات آموزشی متعددی جهت برگزاری دروس عملی فیزیک منظور شده است .رشته هایی که درس عملی فیزیک یا فیزیک پزشکی دارند و همچنین آزمایشاتی که برای آنها منظور شده و انجام می شود به شرح ذیل است :
 1- رشته علوم آزمایشگاهی (درس عملی فیزیک کاربردی ):
آزمایشات : الکتریسیته ، نور و توضیح اصول نگهداری و استفاده از
  دستگاه های تشخیص طبی
2- رشته بهداشت حرفه ای (درس عملی فیزیک یک ):
آزمایشات : اندازه گیری (طول وچگالی ) ، مکانیک (قوانین حرکت و معادلات آنها)و سیستم های نوسانی
3- رشته بهداشت حرفه ای (درس عملی فیزیک دو ):
آزمایشات : امواج ، صوت و نور
4- رشته پزشکی (درس عملی فیزیک پزشکی ):
آزمایشات نور ، وسایل بینایی سنجی و انواع اشعه ها (اندازه گیری اشعه و محاسبه ضریب جذب مواد)
5- رشته دندانپزشکی (درس عملی فیزیک پزشکی ):
آزمایشات نور ، وسایل بینایی سنجی و انواع اشعه ها (اندازه گیری اشعه و محاسبه ضریب جذب مواد)

وسایل و ست های آزمایش موجود در آزمایشگاه عبارتند از :
الف ـ آزمایشات :
امواج مایکروویو دیاپازون ها و تشدید امواج مکانیکی طولی وعرضی مغناطیس والکتریسیته (آهن ربا ، سیم پیچ ، مقاومت ها و خازنها) اسپکتروسکوپی فاصله کانونی عدسی ها و آیینه ها ابزارهای نوری (قوانین نور و ضریب شکست ) پراش وتداخل نور پلاریمتری  اشعه کاتوی - رادیواکتیو- لوله های صوتی بسته تداخل امواج از طریق اسیلوسکوپ لوله کنت حرکت پرتابی اصطکاک قوانین حرکت قانون هوک سقوط آزاد آونگ لوازم اندازه گیری طول (کولیس رنرسنج  واسفرومتر ) اشعه ایکس-وسایل بینایی سنجی (تابلو تیز بینی افتالموسکوپ ، تینوسکوپ جعبه عینک و لنز ومتر )

ب ـ دستگاه های تشخیص طبی :
این دستگاه ها اغلب مستعمل و اسقاط بوده و فقط جهت آموزش اصول کار و قطعات داخلی آنها به دانشجیوان علوم آزمایشگاهی استفاده می شوند و عبارتند از :
متر
  سانتریفوژ میکروسکوپ انکوباتور- بنماری فور- شیکر- اسپکترو فتومتر- فیلم فتومتر- مگنت استایرر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved