شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسرپرست آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک :         
     خانم بی بی اعظم ماریانی

شرح وظایف سرپرست آموزش دانشکده دندانپزشکی  :
·        همکاری و هماهنگی با معاونت آموزشی و معاونت پشتیبانی در امور ثبت نام  دانشجویان
·        نظارت بر اداره امور کلاسها
·        فارغ التحصیلی دانشجویان
·        مکاتبه در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان
·        شرکت درجلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش
·        سخنرانی در جلسه معارفه دانشجویان در خصوص قوانین و مقررات آموزشی
·        اخطار به دانشجویان در خصوص مشروطی و غیبت در کلاسهای درس

 
کارشناس آموزش علوم پایه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک : خانم نسرین فراهانی
 شرح وظایف کارشناس آموزش علوم پایه دانشکده دندانپزشکی  :
·        تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویان در کلاسهای درسی و ارسال آنان به مدیران گروههای علوم پایه به همراه سرفصل دروس مربوطه
·        صدور گواهی اشتغال به تحصیل
·        معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی
·        شرکت درجلسات مورد لزوم از طرف دانشکده یا آموزش کل
·        بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه
·         حضور و غیاب دانشجویان در آزمونهای پایان نیمسال
·        اعلام نمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدا
·        معرفی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون علوم پایه به آموزش کل جهت شرکت در آزمون علوم پایه دندانپزشکی
·        معرفی دانشجویان یک درصد برتر به واحد استعدادهای درخشان
 
 
کارشناس آموزش مقطع بالین دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک : خانم فاطمه حسینی
 شرح وظایف کارشناس آموزش مقطع بالین دانشکده دندانپزشکی  :
·        تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویان در کلاسهای درسی و ارسال آنان به مدیران گروههای بالینی/اساتید گروه به همراه سرفصل دروس مربوطه
·        شرکت درجلسات مورد لزوم از طرف دانشکده یا آموزش کل
·        بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان نیمسال آخر مقطع بالین
·         حضور و غیاب دانشجویان در آزمونهای پایان نیمسال
·        اعلام نمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدا
·        معرفی دانشجویان یک درصد برتر به واحد استعدادهای درخشان
·        صدور گواهی اشتغال به تحصیل
·        معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی
·        امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved